ดร.จิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย . ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ SMART ENERGY ผ่านช่อง ไทยรัฐทีวี 32 ในเรื่อง กฟผ. นำร่องโครงการ Demand Response ช่วยลดการใชไฟฟ้า