นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน . ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ SMART ENERGY ผ่านช่อง ไทยรัฐทีวี 32 ในเรื่อง จัดทำโครงการ Demand Response ช่วยลดการใช้ไฟ