สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานสัมมนาเพื่อนำเสนอรายละเอียดโปรแกรมการตอบสนองด้านโหลด “DR Road Show” ในวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านเพจเฟซบุ๊ค Thai-Smartgrid โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการตอบสนองด้านโหลด (DR) รวมถึงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และร่วมพัฒนาเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าหรือผู้ประกอบการที่มีศักยภาพหรือมีโอกาสเข้าร่วมโครงการ และเพื่อรวบรวมข้อมูลศักยภาพ DR ในประเทศไทย

สามารถลงทะเบียนผ่านทาง QR Code หรือ https://bit.ly/2WwrJPL
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://thai-smartgrid.com