อุปกรณ์ไฟฟ้าอัจฉริยะที่มีศักยภาพในการตอบสนองด้านโหลดแบบอัตโนมัติเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน เช่น การปรับลดหรือเพิ่มการทำงาน การปรับเปลี่ยนเวลาในการทำงาน ซึ่งจะส่งผลต่อรูปแบบการใช้ไฟฟ้าและนำไปสู่การเพิ่มความยืดหยุ่นให้แก่ระบบไฟฟ้าของประเทศ โดยสามารถแบ่งกลุ่มคร่าว ๆ ได้ดังต่อไปนี้

1.อุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านเรือน (Home appliances) เป็นอุปกรณ์ที่มีการใช้งานภายในบ้าน และมักมีอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าสูง เช่น ตู้เย็น เครื่องล้างจาน ตู้แช่แข็ง เครื่องซักผ้า เครื่องทำน้ำร้อน (แบบมีถังเก็บ) เครื่องอบ หม้อต้มน้ำร้อน เตาอบไฟฟ้า เตาไฟฟ้า เครื่องดูดฝุ่น และเครื่องดูดควัน เป็นต้น

2.ระบบปรับอากาศ (Heating Ventilation Air Conditioning, HVAC) เครื่องใช้ไฟฟ้าในกลุ่มนี้ใช้ในการทำความร้อน การระบายอากาศ และการปรับอากาศ

3.อุปกรณ์ที่มีแบตเตอรี่ชาร์จไฟฟ้า (Battery operated rechargeable appliances) ซึ่งกลุ่มนี้ครอบคลุมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ผู้ใช้ไฟฟ้าใช้เป็นประจำทุกวัน เช่น อุปกรณ์มัลติมีเดีย (โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต แล็ปท็อป ฯลฯ) เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน (เครื่องโกนหนวด พัดลม เครื่องดูดฝุ่น ฯลฯ) เครื่องมือช่าง (เครื่องจักรทำสวน ไขควงไฟฟ้า ฯลฯ) โดยเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้โดยมากจะเป็นอุปกรณ์ขนาดเล็กที่ใช้ พลังงานต่ำ แต่หากมีปริมาณโดยรวมมากก็สามารถนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการตอบสนองด้านโหลดได้

4.ระบบกักเก็บพลังงานในบ้านที่อยู่อาศัย (Residential energy storage system) อุปกรณ์ประเภทนี้ ได้แก่ แบตเตอรี่สำรองสำหรับใช้ในบ้าน ระบบกักเก็บพลังงานในบ้านที่อยู่อาศัย ระบบกักเก็บพลังงานจากแสงอาทิตย์ แบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ แบตเตอรี่สำหรับบ้าน หรือแม้แต่แบตเตอรี่ที่อยู่ในยานยนต์ไฟฟ้า

5.ระบบแสงสว่าง (Lighting appliances) ได้แก่ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างภายในบ้าน เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ หลอดไส้ หลอดแอลอีดี และหลอดไฟประเภทอื่น ๆ

แม้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีศักยภาพด้านการตอบสนองด้านโหลดแบบอัตโนมัติจะมีอยู่หลากหลาย แต่ในการใช้งานด้านการตอบสนองด้านโหลดจะไม่พิจารณาเพียงแค่ศักยภาพในการเพิ่มความยืดหยุ่นให้แก่ระบบไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว จะต้องพิจารณาถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อผู้ใช้ไฟฟ้าที่เข้าร่วมมาตรการ อย่างรอบคอบด้วย