นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง . ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ SMART ENERGY ผ่านช่อง ไทยรัฐทีวี 32 ในเรื่อง กฟน. กับความพร้อมในฐานะผู้รวบรวมโหลด (Load Aggregator : LA) ภายใต้การดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อนำร่องการพัฒนาธุรกิจการตอบสนองด้านโหลด (Demand Response)