นายวีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู (คนที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการกองนโยบายไฟฟ้า สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผลการศึกษาเบื้องต้น และพัฒนาเครือข่ายร่วมกับกลุ่มผู้ผลิตและผู้พัฒนาเทคโนโลยีด้านไฟฟ้า ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อนำร่องการพัฒนาธุรกิจการตอบสนองด้านโหลด (Demand Response หรือ DR) ในประเทศไทย เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของระบบไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพและมั่นคง ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ เมื่อเร็วๆ นี้